Картонени чаши                /  Paper Cups

Картонени чаши / Paper cups Paper Cups

Картонени чаши и картонени вендинг чаши, подходящи за топли и студени напитки. Могат да се ползват от заведения за бързо хранене, кетъринг фирми, автомати за напитки.
Paper cups - suitable for hot and cold drinks. Paper vending cups available too.