За връзка с нас / Contact us

Телефони :  Факс : 
+359 2 870 01 53 +359 2 953 28 75 
+359 2 953 21 33

E-mail :
vitoplast@abv.bg

Адрес:
София 1113,Галакси център
бул. "Шипченски проход" 18,
секция Д, етаж 3, офис 306  


Склад София:
София, ул. "Черковна" 26
тел.: +359 2 946 11 05
E-mail: vitoplast_sklad@abv.bg

Склад Поморие:
Поморие, ул."Морска" №1
Тел: 089 345 82 50 
Факс: 0596 32219
Е-mail: vitoplast_pomorie@abv.bg