Картонени подложки за бутилки - вино | Подложки за бутилки - картонени

Подложки за бутилки - картонени - 4 вида

Модел : Подложки за бутилки - картонени1

Подложки за бутилки 2B - картонени1
BOTTLE DIVIDER 2B - Paper

Модел : Подложки за бутилки - картонени2

Подложки за бутилки 2A - картонени2
BOTTLE DIVIDER 2A - Paper

Модел : Подложки за бутилки - картонени3

Подложки за бутилки 1A - картонени3
BOTTLE DIVIDER 1A - Paper

Модел : Подложки за бутилки - картонени Шампанско

Подложки за бутилки 2C - картонени Шампанско
BOTTLE DIVIDER 2C (SPARKING VINE) - Paper