Картонени подложки | Подложки за чаши - Картонени / Cup Holders

Подложки за чаши - Картонени                     Cup Holders - Paper

Модел : Картонени подложки за чаши1 - Cup Holders

Картонени подложки за чаши - Cup Holders     За 5 бр. чаши.

Модел : Картонени подложки за чаши2 - Cup Holders

Картонени подложки за чаши - Cup Holders        За 2 бр. чаши.