Други опаковки | Опаковки от EPS / EPS Trays


Модел : H 11 S

Цвят: бял

Дължина: 300 мм

Широчина: 220 мм

Височина: 24 мм

Брой в опак.: 200

Модел : H 16 P

Цвят: жълт

Дължина: 212 мм

Широчина: 160 мм

Височина: 25 мм

Брой в опак.: 600

Модел : HR 71 P

Цвят: бял

Височина: 213 мм

Широчина: 140 мм

Височина: 21 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HRC 73

Цвят: жълт

Дължина: 221 мм

Широчина: 145 мм

Височина: 17 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HR 24

Цвят: бял

Дължина: 222 мм

Широчина: 160 мм

Височина: 24 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HR 3 S

Цвят: жълт

Дължина: 223 мм

Широчина: 117 мм

Височина: 18 мм

Брой в опак.: 200

1 2 3 4 5 6 7