Други опаковки | Опаковки от EPS / EPS Trays


Модел : H 70 ED

Цвят: бял

Дължина: 180 мм

Широчина: 134 мм

височина: 42 мм

Брой в опак.: 720

Модел : HR 248

Цвят: жълт

Дължина: 240 мм

Широчина: 140 мм

Височина: 25 мм

Брой в опак.: 720

Модел : HR 73

Цвят: бял

Дължина: 225 мм

Широчина: 135 мм

Височина: 15 мм

Брой в опак.: 200

Модел : H 73

Цвят: черен

Дължина: 222 мм

Широчина: 134 мм

Височина: 24 мм

Брой в опак.: 840

Модел : HR 73 S4

Цвят: бял

Дължина: 223 мм

Широчина: 185 мм

Височина:40 мм

Брой в опак.: 200

Модел : HR P4

Цвят: жълт

Дължина: 235 мм

Широчина: 185 мм

Височина: 35 мм

Брой в опак.: 200

1 2 3 4 5 6 7